Edison Calahorrano Latorre

Derecho civil

Resumo profesional

Doutor en Dereito Universidade de Talca, Avogado Pontificia Universidade Católica do #Ecuador. Docente Investigador Universidade San Sebastián. Asociado do Instituto Chileno de Responsabilidade Civil, Instituto Chileno de Dereito de Consumo e Asociación Chilena de Dereito Constitucional. 

Áreas de investigación

Dereito Médico, Dereito de Danos, Dereito de Contratos, Dereito de Consumo, Dereitos Fundamentais e a súa relación co Dereito Privado.

Universidade de orixe

Universidade San Sebastían sede Concepción (Chile)

Período de estancia na universidade Santiago de Compostela

  • Maio 2021
  • Setembro 2023

Tema investigado durante a súa estancia

  • 2021: O deber de informar do médico na relación clínica e a responsabilidade civil polo seu incumprimento.
  • 2023: A responsabilidade civil extracontractual das persoas con discapacidade. Un estudo comparado desde o ordenamento xurídico español e chileno