Pedro Zurita Herrera

Dereito civil

Partindo dunha dobre formación (Licenciado e Doutor en Veterinaria; Licenciado e Doutor en Dereito), Pedro Zurita Herrera é membro do Grupo de investigación SEJ-169 «Dereito e benestar social», no cal participa en calidade de documentalista técnico de apoio en materia de alimentación e sanidade animal, así como da «Rede internacional de estudo dos aspectos xurídicos e económicos do medicamento», na cal leva a cabo funciones encamiñadas á documentación daqueles aspectos relacionados con alimentación e dopaxe animal, así como co emprego dos medicamentos nos animais. Pedro foi membro do Grupo de investigación “De Conflictu Legum” entre 2011 e 2015 e leu a súa tese «Os acordos precontractuales no moderno Dereito de contratos», obtendo a máxima cualificación de sobresaliente cum laude.