II Seminario online De Conflictu Legum / Movimiento Carmona "Propuestas de leyes de igualdad y garantías de derechos fundamentales de las mujeres"

Información del evento
Lugar:
Online
Inicio:
26 de Abril de 2021
Finalización:
26 de Abril de 2021
Mujeres_Igualdad_DerechosFundamentales

O próximo día 26 de abril ás 17 horas, se celebra a través de la plataforma Microsoft Teams o Seminario «Propuestas de leyes de igualdad y garantías de derechos fundamentales de las mujeres»; II Seminario online organizado conxuntamente polo grupo de Investigación De Conflictu Legum e o Movemento Carmona pola feminización do Dereito privado. A ligazón para unirse á reunión –non se precisa inscrición previa– atópase no programa do encontro.

Nesta ocasión, serán obxecto de análise tres propostas de lei relativas á igualdade de trato e a non discriminación, a igualdade real e efectiva das persoas trans e, finalmente, a liberdade sexual.

 

Programa

Vexa todo