Hernán Cortez López participa en seminario sobre la modernización del sistema de justicia

27 de Novembro de 2023

O pasado luns 27 de novembro, Hernán Cortez López, investigador predoutoral do grupo De Conflictu Legum, participou no seminario internacional aberto "A modernización do sistema de xustiza", que levou a cabo na facultade de dereito da Universidade de Santiago de Compostela.

Durante o seu relatorio, titulada "Os mecanismos para incentivar a reparación na proposta de Directiva 2023/0083 (COD)" analizouse o rol do dereito de contratos na protección do medioambiente, para logo referirse ás modificacións que se pretenden coa Proposta de Directiva, co obxecto de examinar a efectividade destas medidas.