"The passing of risk in the contract of sale: a look at the past to better understand the present": presentación de Ignacio Varela Castro no IECL, Universidade de Oxford

9 de Decembro de 2021

O pasado día 9 de decembro de 2021, Ignacio Varela Castro interveu no seminario do Institute of European and Comparative Law da Facultade de Dereito da Universidade de Oxford cunha presentación sobre a doutrina do risco no contrato de compravenda.

Tal e como se expuxo tradicionalmente, a teoría do risco no contrato de compravenda trata de responder á seguinte pregunta: se o obxecto do contrato pérdese, destrúe ou deteriora sen culpa do vendedor despois da conclusión do contrato pero antes de que o comprador a reciba, soporta o risco o comprador? É dicir, está obrigado a pagar o prezo, aínda que non reciba os bens ou os reciba danados?

As orixes desta teoría, que afunde as súas raíces no Dereito romano, permanecen incertos. Con todo, prevalece a opinión de que, para os xuristas romanos, a regra era que o risco é do comprador (periculum est emptoris); unha solución que a miúdo se viu como anómala e contraria ao carácter bilateral do contrato de compravenda.

O obxectivo deste seminario é volver sobre as incertas orixes da mencionada máxima periculum est emptoris e reflexionar sobre como foi recibida, transformada ou rexeitada polos distintos ordenamentos xurídicos.

O Dereito español parece manter esta antiga regra e, ante unha hipotética recodificación baseada nun concepto unitario e obxectivo do incumprimento, os xuristas españois pregúntanse cal ha de ser o futuro das regras sobre o risco no contrato de compravenda.