Conceptos multidimensionales del Derecho

ISBN: 978-84-290-2304-6 Editorial: Reus Año: 2020
Director/a: Mª Paz García Rubio y Josep Joan Moreso (Ignacio Varela Castro coord.).

Este libro é o resultado do diálogo entre civilistas e filósofos do Dereito ao redor dalgúns conceptos multidimensionais, cláusulas xerais ou conceptos válvula, por mencionar só algunha das expresións utilizadas para referirse a termos utilizados nas normas xurídicas cuxa doses de indeterminación ou xeneralidade impiden considerar pechado a priori o ámbito de aplicación daquelas. Trátase de tres dos máis utilizados polos especialistas en Dereito privado: os dous primeiros, a orde pública e a boa fe; o terceiro pretende abarcar o conxunto de expresións que o lexislador ven usando desde tempo inmemorial para facer referencia ao deber de dilixencia que pode ou debe resultar esixible en determinadas relacións inter privados, como son as de bo pai de familia, persoa razoable, lex artis, e outras similares. O fluído debate entre os dous grupos de xuristas, de formación e vocación parcialmente diferenciada, pero cun interese común polo rigor intelectual e a mellora das respostas dadas polo Dereito aos problemas sociais, deu como resultado unha obra orixinal, intensa no seu contido, interesante nas súas múltiples dimensións e de indubidable valor nun momento histórico no que, probablemente como en poucos outros do pasado recente, a sociedade necesita respostas cargadas de valores seguros aos perentorios desafíos que máis que axexarnos, atópanse xa entre nós.

Vexa todo