El Derecho ante la tecnología: innovación y adaptación

ISBN: 978-84-1359-421-7 Editorial: Colex Año: 2022
Director/a: Mónica García Goldar e José Núñez Cerviño.

Falar hoxe en día de novas tecnoloxías é case algo erróneo. Esas tecnoloxías, especialmente as dixitais, xa son parte integrante da nosa realidade e están presentes en moitos ámbitos da vida diaria, da educación e da economía, polo que pouco teñen xa de novo. Iso non significa que os desafíos que expoñen esas tecnoloxías para o Dereito desaparecesen ou fosen liquidados de forma satisfactoria. Máis ben ao contrario, a súa omnipresencia fai que esas problemáticas cobren máis importancia que nunca.

Esta obra non pretende listar todas as complexidades que a dixitalización expón á sociedade, nin realizar un estudo sistemático da cuestión desde unha perspectiva global. O seu obxectivo, máis realista, é abordar unha serie de problemas concretos que se evidenciaron nos últimos anos ou que cobraron unha relevancia inaudita recentemente, sinalar as claves desas problemáticas e apuntar solucións ou posibles remedios para elas. Por iso, e ante a amplitude da temática, quíxose dar liberdade aos autores para que, con base no coñecemento das súas respectivas áreas de traballo, puidesen seleccionar e tratar as cuestións que considerasen máis relevantes e así permitir que os lectores interesados coñezan e comprendan as complicacións que a revolución tecnolóxica en marcha expón á nosa sociedade.