Curso de verán "Es consumidor? Coñece os teus dereitos"

Event information
Place:
Aula de Informática, Facultade de Dereito USC
Start date:
September 1, 2021
Finish date:
September 3, 2021

Entre os días 1 a 3 de setembro de 2021, terá lugar o Curso de Verán da USC titulado "Es consumidor? Coñece os teus dereitos". 

Entre os contidos que se abordarán atópanse temas tan interesantes e actuais como as garantías dos bens e servizos (incluidos os dixitais), as cláusulas abusivas e prácticas comerciais desleais, ou os dereitos dos pasaxeiros, que se viron tan afectados a consecuencia da pandemia da COVID-19, entre outras cuestións. 

Para coñecer o programa con máis detalle, prema aquí. 

Outra información relevante:

O curso está recoñecido con 1 crédito ECTS

O importa da matrícula será como segue:

-Taxa xeral: 70 €

-Taxa reducida, aplicable a estudantes universitarios, de bacharelato ou de formación profesional, pensionistas, desempregados, socios da Asociación de Antigos alumnos da USC e PDI e PAS da USC: 40 €

Prazo de matrícula: de 10 de maio até o 25 de agosto de 2021

www.usc.gal/cultura/veran