Nerea Magallón Elósegui

Dereito internacional privado

Ademais de participar en sete proxectos de I+D adscritos a distintas universidades, NEREA MAGALLÓN ELÓSEGUI publicou monografías relacionadas coa materia que imparte na Universidade de Deusto, Dereito Internacional Privado; participou en obras colectivas; redactou un gran volume de artigos para todo tipo de publicacións; e interveu nun bo número de conferencias e cursos. Ten, así mesmo, a valoración positiva de ANECA como profesora da Universidade de Deusto, así como a de UNIQUAL. É, ademais, membro da Academia Vasca do Dereito desde 2004 e membro convidado da Comisión de Dereito de Guipúscoa da Real Sociedade Bascongada de Amigos do País desde 2004. Nerea foi investigadora do Grupo De Conflictu Legum desde 2009 ata 2012 con senllos contratos dos programas "Ángeles Alvariño" e "Juan da Cerva".