"Problemas actuais da sucesión mortis causa. O Reglamento 650/2012 e máis alá"

Información del evento
Lugar:
Facultade de Dereito
Inicio:
16 de Decembro de 2016
Finalización:
28 de Xaneiro de 2020

A lei de sucesións viuse moi afectada co inicio da aplicación do Regulamento 650/2012 ás sucesións de falecidos o 17 de agosto de 2015.

O amplo alcance do regulamento situou os dereitos substantivos nun segundo plano que non corresponden á súa importancia real.

Este seminario pon de manifesto algunhas das deficiencias do Regulamento e, sobre todo, o seu necesario solapamento co dereito substantivo; Propóñense solucións para as súas carencias -algunhas saben que non o son- e as cuestións actuais son abordadas a través dun formato clásico de traballos con discusión posterior.

Na sesión de tarde, faise unha revisión das últimas prácticas, tanto xudiciais como da Dirección Xeral de Rexistros e Notariado en materia de sucesións. O formato é o de presentar problemas mediante unha ou varias resolucións e a súa posterior discusión aberta. A sesión estará coordinada pola presidenta do Ilustre Colexio Notarial de Galicia, Isabel Louro, que tamén tratará a introdución dos problemas xunto cos notarios participantes e a profesora García Rubio.

Un resumo da sesión da tarde cunha exposición das resolucións estudadas pode verse no blogue de Francisco Mariño Pardo:

http://www.iurisprudente.com/2016/12/ultimas-resoluciones-de-la-dgrn-sobre.html 

Vexa todo